REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63560

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63560

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Andrzej Klisiecki

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Andrzej Klisiecki
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1921 r. W latach 1922-1928 starszy asystent w Zakładzie Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJK, habilitowany w 1928 r., 1929-1937 profesor nadzwyczajny fizjologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, 1938-1944 profesor zwyczajny, 1945-1966 profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu, a potem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Organizator i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Emerytowany w 1966 r. Autor lub współautor około 170 prac. Główny kierunek badań: fizjologia krążenia krwi, fizjologia nerek, przystosowanie organizmu do środowiska. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejetności. Doktor honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Złotą Odznaką AZS. (Polish)
Description in another language: Doctor of medical omniscience, physiologist. Born 22 October 1895 in Krosno. He received his graduation degree from John Casimir Memorial University of Lwow, Faculty of Medicine, in 1921. Between 1922 and 1928 worked as senior assistant at Physiology Department, Faculty of Medicine at JCM University. In 1929-1937 assistant professor of physiology at Academy of Veterinary Medicine in Lwow. In 1945 he took chair at the Department of Physiology, Faculty of Medicine, at Wroclaw University and later Wroclaw Medical University. Founder and first Rector of University School of Physical Education in Wroclaw. Retired in 1966. He was the author and co-author of about 170 scientific works. Main fields of interest: physiology of circulatory system, kidneys, organism's adaptation mechanisms. Honors, awards and decorations: Officer's Cross and Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta, Award for Exemplary Work for the Health Service, Golden Distinction of the University Sport Association. Died 31 March 1975 in Wroclaw. (English)
Keywords "Physiology"@en, "Fizjologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Andrzej Klisiecki
Graduation specialty: fizjologia, nauki lekarskie
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1970
Expert photo License: Brak danych
Bibliografie
 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Szybkość krążenia w tętniącym układzie krwionośnym oraz wpływ sprężystości jego ścian na ruch krwi
  Year of publication: 1928

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Ruch krwi w łuku aorty
  Year of publication: 1935

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Szybkość krążenia w małych tętniących naczyniach krwionośnych
  Year of publication: 1929

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Teoretyczne zbadanie kaniuli fotohemotachometru Cybulskiego w zastosowaniu do mierzenia szybkości cieczy
  Year of publication: 1925

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Stimulation of the sympathetic nervous system of the cat by electric current
  Year of publication: 1953

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Cocreators: Grzegorz Załucki
  Title: Action of adenosine-triphosphoric (ATP) and adenilic (ADL) acids upon the coronary circulation in the dog's hear
  Year of publication: 1953

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Fizjologia. T. 1
  Year of publication: 1952

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Fizjologia. T. 2
  Year of publication: 1952

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Cocreators: Zbigniew Augustin, Stefan Sowiński
  Title: Studies of the mechanism producing urine acidity
  Year of publication: 1953

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Zależność zdrowia od klimatu
  Year of publication: 1950

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Prace Iwana Pawłowa i ich znaczenie
  Year of publication: 1951

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Fizjologiczne podstawy wychowania fizycznego
  Year of publication: 1954

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: O wstrząsie histaminowym i sposobie zapobiegnia temu zjawisku
  Year of publication: 1938

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Prawdziwość teorji Harvey'a w świetle doświadczeń
  Year of publication: 1936

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Promieniowanie podniet w wegetatywnym układzie nerwowym
  Year of publication: 1939

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Cocreators: Stefan Flek
  Title: Bieg krwi w naczyniach wieńcowych serca
  Year of publication: 1936

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Historia wstrząsu histaminowego
  Year of publication: 1937

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Cocreators: Józef Heller
  Title: Untersuchungen über die Ammoniakbildung im Blute
  Year of publication: 1932

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Cocreators: Jakub Parnas
  Title: O amoniaku krwi, jego pochodzeniu i kolejach fizjologicznych
  Year of publication: 1935

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Cocreators: Wiesław Hołobut
  Title: Die linke Herzkammer als Herdsitz des Histaminschocks
  Year of publication: 1937

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Cocreators: Michał Szabuniewicz
  Title: Pojemność naczyniowych obszarów psa
  Year of publication: 1937

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Podstawy pracy nerki jako narządu wydalniczego
  Year of publication: 1947

 • Authors: Andrzej Klisiecki
  Title: Wpływ histaminy na ciśnienie w komorze lewej serca
  Year of publication: 1937
Biobibliografia Authors: Grzegorz Załucki
Title: Andrzej Jan Klisiecki 1895-1975
Title of source document: Acta Physiol. Pol.
Numbering (annual, number, issue, part): 1987; 38(3)
News Location: Akademia Medyczna we Wrocławiu / Zakład Fizjologii
Studia Unit name: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 21-12-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Andrzej Klisiecki. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Adolf Wilhelm Otto

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more