REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/67922

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67922

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Zbigniew Knapik

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Zbigniew Knapik
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Zbigniew Knapik urodził się w 1926 r. W 1934 ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora medycyny otrzymał w 1961r., habilitował się w 1966 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1975 r., a profesorem zwyczajnym w 1984 r. W latach 1950–1951 był młodszym asystentem I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1951 r. został asystentem Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. W latach 1954–1967 był starszym asystentem, adiunktem i p.o. kierownika Katedry Medycyny Ogólnej Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1967 r. pracował jako docent w Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1970–1996 był kierownikiem Kliniki Gastroenterologicznej Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej oraz kierownikiem Zakładu Balneologii na Wydziale Zdrowia Publicznego.
W latach 1974-1981 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego. W latach 1990–1993 pełnił funkcję Rektora Akademii Medycznej.
Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Białymstoku.
Był członkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Internistów, Association Européenne et Méditerranéenne de Gastrologie et Proctologie oraz International College of Psychosomatic Medicine.
Był autorem licznych prac naukowych dotyczących patogenezy chorób żołądka, motoryki przewodu pokarmowego, polekowych uszkodzeń przewodu pokarmowego i wątroby.
Zmarł w 2010 r. (Polish)
Description in another language: Zbigniew Knapik was born in 1926. In 1934 he graduated from the Faculty of Medicine at the Medical Academy in Wrocław. He got his PhD in 1961, obtained habilitation in 1966, became an associate professor in 1975 and a full professor in 1984. Between 1950 and1951 he was a junior assistant at the 1st Clinic of Internal Diseases at the Medical Academy in Wrocław. In 1951 he became an assistant in the Department of Internal Medicine of the Provincial Hospital in Wrocław. From 1954 until 1967 he was a senior assistant, assistant professor and acting as a head of the Department of General Medicine - Physician Training College of the Medical University of Warsaw. From 1967 he worked as an associate professor at the Department of Internal Medicine of the Medical Academy in Wrocław. Between 1970 and 1996 he was the head of the Gastroenterological Clinic of the Institute of Internal Diseases of the Medical Academy and the head of the Department of Balneology at the Department of Public Health.
Between 1974 and 1981 he was the Dean of the Faculty of Medicine. From 1990 until 1993 he was the rector of the Medical Academy.
He was awarded the doctor honoris causa of the Medical Academy in Białystok.
He was a member of many scientific societies e.g.: Polish Medical Association, Polish Society of Internal Medicine, Wrocław Scientific Society, Polish Society of Gastroenterology, Polish Society of Gerontology, International Society of Internal Medicine, Association Européenne et Méditerranéenne de Gastrologie et Proctologie and International College of Psychosomatic Medicine.
He was the author of numerous scientific works on the pathogenesis of gastric diseases, gastrointestinal motility and drug-induced damage to the gastrointestinal tract and liver.
He died in 2010. (English)
Keywords "Internal Medicine"@en, "Interna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Zbigniew Knapik
Graduation specialty: medycyna
Bibliographies
 • Authors: Zbigniew Knapik
  Title: Gastroenterologia
  Year of publication: 2000

 • Authors: Zbigniew Knapik, Jadwiga Łapińska, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Paweł Sedlaczek, Barbara Ślesak, Jerzy Woldan
  Title: Ocena klinicznej wartości oznaczeń TPS i CEA w monitorowaniu gruczolakoraka jelita grubego
  Title of source document: Adv. Clin. Exp. Med.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1999; 8(2)

 • Authors: Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski
  Title: Leki hamujące wydzielanie kwasu solnego
  Title of source document: Post. Med. Klin. Dośw.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1996; 5 supl. 1

 • Authors: Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Ewa Waszczuk
  Title: Testy diagnostyczne w badaniach manometrycznych przełyku
  Title of source document: Post. Nauk Med.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 8(6)

 • Authors: Tadeusz Heimrath, Zbigniew Knapik
  Title: Rozwój medycyny klinicznej we Wrocławiu w latach 1945-1995
  Title of source document: Spraw. Wroc. Tow. Nauk. Ser. B
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 50

 • Authors: Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Tamara Matysiak-Budnik, Elżbieta Poniewierka
  Title: Rola zakażenia Helicobacter pylori w etiopatogenezie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
  Title of source document: Ter. Leki
  Numbering (annual, number, issue, part): 1993; 43(5)

 • Authors: Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski
  Title: Non-ulcer dyspepsia
  Title of source document: Mater. Med. Pol. 1992: 24 (3)
  Numbering (annual, number, issue, part): 1992; 24(3)

 • Authors: Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska
  Title: O chorobach wątroby i dróg żółciowych
  Year of publication: 1991

 • Authors: Zbigniew Knapik, Elżbieta Poniewierka, Bożenna Zawirska
  Title: Porfiryny i ich prekursory w moczu, kale i w erytrocytach chorych z cukrzycą insulinozależną i insulinoniezależną
  Title of source document: Wiadomości Lekarskie
  Numbering (annual, number, issue, part): 1991; 44(5/6)

 • Authors: Jan Dzieniszewski, Antoni Gabryelewicz, Wojciech Kamiński, Zbigniew Knapik, Sławomir Kosidło, Artur Salomon
  Title: Wieloośrodkowa, roczna ocena nawrotowości wrzodu dwunastnicy u chorych leczonych preparatem Ranigast (Polfa-Starogard Gdański)
  Title of source document: Wiadomości Lekarskie
  Numbering (annual, number, issue, part): 1991; 44(21/22)

 • Authors: Marek Houszka, Zbigniew Knapik, Jerzy Kotz, Jadwiga Łapińska, Maria Rybak
  Title: Effect of a single dosis of 96 ethanol on rat gastric mucosa. P. 2 : Histoenzymological studies
  Title of source document: Mater. Med. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1989; 21(2)

 • Authors: Z. Borówka, Jan Cader, Halina Hańczyc, Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Maria Menzel-Lipińska, Leszek Paradowski
  Title: Die Anwendung der subklinischen Formen der toxischen Phenoleinwirkung
  Title of source document: Z. Ges. Hyg.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1980; 26(8)

 • Authors: Anna Bartnik, Zbigniew Knapik, Elżbieta Poniewierka, Zbigniew Sajewicz
  Title: Zastosowanie albuminy-J131 w ocenie metabolizmu białek u ludzi w wieku podeszłym
  Title of source document: Wiadomości Lekarskie
  Numbering (annual, number, issue, part): 1988; 41(13)

 • Authors: Zbigniew Knapik, Elżbieta Poniewierka, Zbigniew Sajewicz
  Title: Wpływ cukrzycy na aktywność bioelektryczną żołądka
  Title of source document: Polski Tygodnik Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): 1984; 39(18)

 • Authors: Zbigniew Knapik
  Title: Motilitatsstorungen des Dickdarmes
  Title of source document: Z. Ges. Inn. Med.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1981; 36(1)
Bibliographies
 • Authors: - -
  Title: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018

 • Authors: Leszek Paradowski
  Title: Prof. dr hab. n. med., doktor honoris causa Zbigniew Knapik (21.01.1926-27.02.2010)
  Title of source document: Gastroenterologia Polska
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010; 17(6)

 • Authors: Eugeniusz Kucharz
  Title: Profesor Zbigniew S. Knapik - życie i działalność członka honorowego Towarzystwa Internistów Polskich.
  Title of source document: Pol. Arch. Med. Wewn.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1997; 97(4)

 • Authors: - -
  Title: Przewodnik po cmentarzach : samodzielni pracownicy naukowi związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 2021-12-07]
  From page: 12
  Database URL: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf
Activities
 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Wydział Zdrowia Publicznego. Zakład Balneologii

 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Klinika Gastroenterologiczna Instytutu Chorób Wewnętrznych

 • Location: Wrocław
  Unit name: Szpital Wojewódzki. Oddział Wewnętrzny.

 • Location: Warszawa
  Unit name: Akademia Medyczna. Katedra Medycyny Ogólnej .Studium Doskonalenia Lekarzy

 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. I Klinika Chorób Wewnętrznych
Studies Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 28-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Zbigniew Knapik. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Notka Biograficzna - Edward Szczeklik

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Podręcznik diagnostyki różniczkowej chorób wewnętrzych

Max Erich Richard Matthes, book, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Notka Biograficzna - Antoni Falkiewicz

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Kornel Stanisław Gibiński

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more