REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63564

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63564

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Edward Szczeklik

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Edward Szczeklik
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1923 r. Habilitowany w 1946 r., mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1947 r., zwyczajnym w 1957 r. W latach 1923-1924 asystent Zakładu Anatomii Patologicznej, 1924-1931 asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego., 1931-1932 studia w Paryżu i Wiedniu, 1932-1946 adiunkt, następnie ordynator Oddziału Wewnętrznego IB Państwowego Szpitala św. Łazarza w Krakowie, 1946-1950 kierownik I Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 1950-1969 kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1954-1957 prorektor do spraw klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Główny kierunek badań: kardiologia, enzymologia kliniczna. Autor lub współautor ponad 330 prac naukowych, w tym monografii 'Zawał serca' (1946 - 5 wydań) i podręcznika 'Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych' (1952 - 7 wydań), współautor kilku podręczników chorób wewnętrznych, które ukazały się w latach 1965-1978 oraz podręcznika 'Enzymologia kliniczna' (1963). Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polish Medical Alliance w Stanach Zjednoczonych. International Society of Internal Medicine, International Society of Cardiology i innych towarzystw naukowych. Odznaczony Państwową Nagrodą Naukową I stopnia, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego i innymi odznaczeniami. (Polish)
Description in another language: He received his graduation degree at the Faculty of Medicine of the Jagiellonian University in Cracow in 1923. Qualified as assistant professor in 1946 and was nominated associate professor in 1947 and full professor in 1957. Between 1923 and 1924 he worked as assistant at the Department of Pathological Anatomy, 1924-1931 at the Department of Internal Diseases of the Jagiellonian University. In 1931-1932 studied in Paris and Vienna. In 1932-1946 he was appointed assistant and head of the Internal Ward of St. Lazar State Hospital in Cracow. In the period 1946-1950 he served as head of I Clinic of Internal Diseases at Wroclaw University and from 1950 to 1969 as head of III Clinic of Internal Diseases at Wroclaw Medical University. In 1954-1957 he served as rector's deputy. Main fields of research: cardiology, clinical enzymology. He was the author of over 330 scientific works. He received the award of the Polish State of I Degree, Commander's Cross and Knight's Cross of Order of Polonia Restituta, Milenium Decoration of the Polish State and other. He died 3 June 1985 in Wroclaw. (English)
Keywords "Internal Medicine"@en, "Interna"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Edward Szczeklik
Graduation specialty: choroby wewnętrzne, nauki lekarskie
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1970
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Edward Szczeklik
  Title: Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Year of publication: 1952

 • Authors: Edward Szczeklik
  Title: Zawał mięśnia sercowego w obrazie klinicznym i elektrokardiograficznym
  Year of publication: 1946

 • Authors: Edward Szczeklik
  Title: Krakowski ośrodek internistyczny w okresie stulecia Polskiej Akademii Umiejętności
  Year of publication: 1974

 • Authors: Edward Szczeklik
  Title: Uszkodzenie układu przewodzącego w zawale sercowym jako objaw umiejscowienia
  Year of publication: 1945

 • Authors: Edward Szczeklik
  Cocreators: Tadeusz Bogdanik, Julian Perkal
  Title: Granulocytoza posulfatiazolowa w chorobie nowotworowej
  Year of publication: 1961

 • Authors: Edward Szczeklik
  Cocreators: Wiktor Bross, Stefan Koczorowski
  Title: Zespół niedocukrzenia krwi po wycięciu żołądka
  Year of publication: 1950

 • Authors: Edward Szczeklik
  Title: W sprawie patogenezy i etjologii dychawicy oskrzelowej
  Year of publication: 1931

 • Authors: Edward Szczeklik
  Title: Zawał mięśnia sercowego na Oddziele I B Szpitala św. Łazarza w ciągu ostatnich 3 lat
  Year of publication: 1936

 • Authors: Edward Szczeklik
  Title: Zaburzenia przewodzenia komorowego w zawale mięśnia sercowego
  Year of publication: 1939

 • Authors: Edward Szczeklik
  Title: Znaczenie rozpoznawcze i rokownicze elektrokardiogramu w schorzeniach serca w przebiegu błonicy
  Year of publication: 1937

 • Authors: Edward Szczeklik
  Cocreators: Mieczysław Kędra, Zdzisław Wiktor
  Title: Wczesne rozpoznawanie i zapobieganie miażdżycy
  Year of publication: 1954

 • Authors: Edward Szczeklik
  Cocreators: W. Janus, Sabina Kotlarek-Haus, J. Kucharczyk, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, J. Mergentaler
  Title: Solar activity and myocardial infarction
  Title of source document: Cor et Vasa
  Numbering (annual, number, issue, part): 1983; 25(1)
Bibliographies
 • Authors: Aleksandra Leśnodorska
  Title: Edward Szczeklik -bibliografia 1924-1978
  Year of publication: 1979

 • Authors: Sabina Kotlarek-Haus
  Title: Profesor Edward Szczeklik pionier wrocławskiej medycyny, wybitny uczony internista, kardiolog i enzymolog
  Title of source document: Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
  Numbering (annual, number, issue, part): 2007, T. 6

 • Authors: Eugeniusz Kucharz
  Title: Profesor Edward Szczeklik - życie i działalność członka honorowego Towarzystwa Internistów Polskich.
  Title of source document: Pol. Arch. Med. Wewn.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1996: 96(6)
Activity Location: Akademia Medyczna we Wrocławiu /III Klinika Chorób Wewnętrznych
Studies Unit name: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 21-12-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Edward Szczeklik. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more