REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/22830

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22830

Resource type: book

Ocena funkcjonowania tarczycy przez pomiar stężenia tyroksyny, specyficznej tyreotropiny oraz przeciwciał antytyreoglobulinowych w surowicy psów w stanie eutyreozy i hipotyreozy

View

Resource metadata

Title Ocena funkcjonowania tarczycy przez pomiar stężenia tyroksyny, specyficznej tyreotropiny oraz przeciwciał antytyreoglobulinowych w surowicy psów w stanie eutyreozy i hipotyreozy
Persons Authors: Jarosław Popiel
Cocreators: Wojciech Zawadzki (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Niedoczynność tarczycy jest najczęściej spotykanym stanem patologicznego niedoboru hormonów występującym u psów. Szacuje się, że nawet 95% wszystkich przypadków hipotyroidyzmu u psów dorosłych jest wynikiem uszkodzenia gruczołu tarczowego (pierwotna niedoczynność tarczycy). Występujące często w takich przypadkach limfocytarne zapalenie ma prawdopodobnie charakter procesu autoimmunologicznego.
W surowicy krwi psów z hipotyreozą można oznaczyć wtedy przeciwciała skierowane przeciwko tyreoglobulinie.
Przeprowadzone badania miały na celu określenie przydatności stosowanych metod oznaczania stężenia hormonów tarczycy, określenie częstości występowania przeciwciał antytyreoglobulinowych (TgAb) u psów z hipotyreozą oraz eutyreozą, a także opracowanie praktycznego w zastosowaniu schematu diagnostycznego stanów hipotyreozy i eutyreozy u psów. Do badań zakwalifikowano 383 psy. Zwierzęta podzielono na 2 grupy: A i B. Grupę A stanowiły psy ze zmianami klinicznymi odpowiadającymi hipotyroidyzmowi. Potwierdzano ten stan badaniami morfologicznymi, biochemicznymi krwi oraz oznaczeniem stężeń hormonów. Do grupy B (psy z eutyreozą) kwalifikowano psy, u których na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz wyników badań morfologicznych i biochemicznych, a także oznaczenia stężeń hormonów, nie obserwowano żadnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. W obu grupach oznaczono TgAb. Uzyskane wartości poddano analizie statystycznej.
Porównanie uzyskanych wartości parametrów biochemicznych wykazało istotne różnice pomiędzy obu grupami tylko w zakresie poziomu cholesterolu (wyższe poziomy w grupie A). Porównując stężenia T3 w surowicy krwi psów z grupy A i B, nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. Zarówno poziomy T4, jak i fT4 w porównaniu obu grup przedstawiały istotne różnice. Średnie stężenie T4 w grupie A wyniosło 25,04 nmol/l (przy odchyleniu standardowym SD = 11,04), natomiast fT4 3,93 pmol/l (przy odchyleniu standardowym SD = 1,83). W grupie B (psy z eutyreozą) zanotowano odpowiednio: średnie stężenie T4 33,05 nmol/l (przy odchyleniu standardowym SD= 7,26) oraz średnie stężenie fT4 10,16 pmol/l (przy odchyleniu standardowym SD = 2,34). Porównując stężenie swoistej tyreotropiny w obu grupach psów, nie zaobserwowano statystycznie istotnej różnicy. Obecność przeciwciał skierowanych przeciw tyreoglobulinie (TgAb) w grupie A określono jako wartości ujemne u 107 psów (35%), mocno dodatnie u 98 psów (32%), oraz słabo dodatnie u 103 psów (33%). W grupie B obecność przeciwciał TgAb zaobserwowano u 24 psów (32%), z czego 6 psów (8%) miało wyniki mocno dodatnie, (++) natomiast 18 psów (24%) słabo dodatnie (+). Zaobserwowano korelację pomiędzy stężeniem całkowitej oraz wolnej frakcji tyroksyny (T4, fT4) a poziomem przeciwciał antytyreoglobulinowych (TgAb) u psów w grupie A. Zauważono tendencję do występowania przeciwciał dodatnich (++) u psów z niższymi stężeniami tyroksyny całkowitej (T4) i wolnej (fT4). Nie zaobserwowano zależności pomiędzy wiekiem badanych psów a występowaniem TgAb. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najwiarygodniejszym badaniem do potwierdzenia stanu hipotyreozy lub eutyreozy psów jest oznaczanie stężenia wolnej frakcji tyroksyny (fT4), następnie całkowitej tyroksyny (T4) i kolejno – stężenia cTSH. Najmniej przydatne okazało się oznaczenie stężenia trijodotyroniny (T3). Zauważono, że występowanie przeciwciał antytyreoglobulinowych (TgAb) jest szeroko rozpowszechnione w populacji psów, dotyczy głównie zwierząt z hipotyreozą, ale występuje także u zwierząt z eutyreozą. Praktyczny schemat diagnostyczny do rozróżniania stanów hipotyreozy i eutyreozy obejmować powinien oznaczenie łącznie wolnej frakcji tyroksyny, cTSH oraz TgAb. (Polish)
Comments: Monografia zawiera streszczenie w j. angielskim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "hipotyroidyzm"@pl, "przeciwciała przeciw tyreoglobulinie"@pl, "thyroglobulin autoantibody"@pl, "Hormony tarczycy"@pl, "psy"@pl, "TgAb"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2011
Number of pages: 76
Series name: Monografie
Numbering: CXIX
ISBN: 978–83–7717–040–3
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 7451
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 29-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Jarosław Popiel. Ocena funkcjonowania tarczycy przez pomiar stężenia tyroksyny, specyficznej tyreotropiny oraz przeciwciał antytyreoglobulinowych w surowicy psów w stanie eutyreozy i hipotyreozy. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Naczyniak 2

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Puli

Jerzy Monkiewicz, Jolanta Wajdzik, Katarzyna Rogowska, other document, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Rak prostaty - biopsja 4

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Naczyniak 3

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

figury podziałów mitotycznych 1

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Przerzut raka do węzła chłonnego 1

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

See more