REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/24512

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24512

Resource type: histopathological preparation - animal

Rak prostaty - biopsja 4

View

Resource metadata

Title Rak prostaty - biopsja 4
Title variant: Carcinoma prostatae
Persons Authors: Marcin Nowak
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zdjęcie przedstawia preparat histopatologiczny raka prostaty u psa - biopsja. (Polish)
Description in another language: The picture shows the histopathological slide of prostate cancer in a dog. (English)
Comments: 23. Kolekcje zdjęć mikro- i makroskopowych histologicznych i histopatologicznych różnych zwierząt domowych z zakresu weterynarii wraz z opisami w językach polskim i angielskim (preparatów tkanek miękkich)
Keywords "psy"@pl, "Rak prostaty"@pl, "Nowotwór"@pl
Classification Resource type: histopathological preparation - animal
Scientific discipline: dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Species: pies
Gender: samiec
Breed: mieszaniec
Age (years): 10
Type of lesion: rak
Location of the lesion: prostata
Staining type: hematoksylina-eozyna
Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marcin Nowak
Availability date: 27-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Marcin Nowak. Rak prostaty - biopsja 4. [histopathological preparation - animal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Naczyniak 2

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

figury podziałów mitotycznych 3

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

figury podziałów mitotycznych 1

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Cocker spaniel angielski

Katarzyna Rogowska, Jolanta Wajdzik, Jerzy Monkiewicz, other document, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

rak jelita grubego 1

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

See more