REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19028

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19028

Resource type: 3D, foto360

Piaskowiec - model 3D

Widok

Resource metadata

Title Piaskowiec - model 3D
Persons Authors: Piotr Kubiś
Cocreators: Artur Pędziwiatr (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Model 3D piaskowca. Piaskowce są skałami osadowymi okruchowymi powstałymi w wyniku lityfikacji (scementowania) piasków (struktura psamitowa; wielkość okruchów od 2 mm do 0,05 mm). Spoiwo (cement) może być: (a) wapniste (tworzone przez kalcyt, więc ulega charakterystycznej reakcji z kwasem solnym); (b) margliste (tworzone przez kalcyt i minerały ilaste; ulega charakterystycznej reakcji z kwasem solnym i pozostawia osad po reakcji); (c) dolomityczne (tworzone przez dolomit; ulega reakcji z gorącym kwasem solnym lub po sproszkowaniu); (d) żelaziste (charakteryzuje się czerwonym lub brunatnym zabarwieniem, które jest wynikiem obecności tlenków i wodorotlenków żelaza); (e) krzemionkowe (tworzone przez chalcedon, wyróżnia się relatywnie dużą twardością) oraz (f) ilaste (tworzone przez minerały ilaste). Ze względu na skład mineralny piaskowce dzielone są na oligomiktyczne i polimiktyczne. W piaskowcach oligomiktycznych dominuje jeden minerał (zazwyczaj jest to kwarc). Piaskowce polimiktyczne są skałami o bardziej zróżnicowanym składzie mineralnym. Skały te charakteryzują się najczęściej zbitą i warstwowaną teksturą, a ich struktura może być równo- lub różnoziarnista. Barwa piaskowców zmienia się od szarej, poprzez żółtą do czerwonobrunatnej. Ze względu na zmienność m.in. w składzie mineralnym wydziela się różne odmiany piaskowców. Przykładem są arkozy, które zawierają ponad 20% objętościowo skalenia potasowego. Innym przykładem są szarogłazy, w których ostrokrawędziste okruchy scementowane są okruchami drobnoziarnistymi, minerałami ciemnymi, kwarcem, łyszczykami i skaleniami.
Z piaskowców tworzą się na ogół słabe piaszczyste gleby. Bardziej zróżnicowany skład mineralny okruchów i spoiwa może być odpowiedzialny za zwiększoną wartość glebotwórczą tych skał.
Wychodnie piaskowców w Polsce położone są m.in. w Karpatach (flisz), Górach Świętokrzyskich i w Sudetach (Góry Stołowe, Pogórze Kaczawskie).
Piaskowce mają zastosowanie w budownictwie (płyty okładzinowe), rzeźbiarstwie, hutnictwie, jako materiał szlifierski i izolacyjny. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "psamity"@pl, "skała okruchowa"@pl, "piaskowiec"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Agisoft PhotoScan
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 03-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Kubiś. Piaskowiec - model 3D. [3D, foto360] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Bażant zwyczajny - model 3D eksponatu taksydermicznego

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Numeryczny model pokrycia terenu działki 55/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu UPWr

Piotr Kubiś, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Numeryczny model pokrycia terenu działki 194/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu UPWr

Piotr Kubiś, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Ortofotomapa działki 287/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Piotr Kubiś, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Gnejs - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more