REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/31456

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/31456

Resource type: zdjęcie

Plansza edukacyjna dot. teodolitu optycznego Dahlta 010B

Widok

Resource metadata

Title Plansza edukacyjna dot. teodolitu optycznego Dahlta 010B
Persons Authors: Sylwia Marczak, Stanisław Rogowski
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Teodolit optyczny Dahlta 010B.
Przeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych. (Polski)
Comments: 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
Keywords "teodolit"@pl, "geodezyjne pomiary"@pl, "pomiary geodezyjne"@pl, "Geodezja"@pl
Classification Resource type: zdjęcie
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2018
Model skanera lub aparatu fotograficznego: aparat Nikon D810
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Łuczak
Availability date: 24-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak, Stanisław Rogowski. Plansza edukacyjna dot. teodolitu optycznego Dahlta 010B. [zdjęcie] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Plansza edukacyjna dot. teodolitu optycznego Dahlta 010A

Sylwia Marczak, Stanisław Rogowski, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu Wild Heerbrugg

Sylwia Marczak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu PZO T6

Sylwia Marczak, Stanisław Rogowski, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu Theo-010A z nasadką dalmierczą Leica DI2002

Sylwia Marczak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fotografia obrotowa libelli nasadkowej do teodolitu Th2 Freiberg

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu automatycznego PZO TA6

Sylwia Marczak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more