REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/64087

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/64087

Resource type: dataset, database

Pomiary pakietowej stopy błędów (PER) systemu Weightless

View

Resource metadata

Title Pomiary pakietowej stopy błędów (PER) systemu Weightless
Persons Authors: Michał Kowal, Kamil Staniec
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Dane prezentują pomiary nadajnika systemu Weightless, należącego do podgrupy LPWAN grupy LTN systemów Internetu Rzeczy, przeznaczonych do obsługi masowego ruchu typu maszynowego mMTC (massive Machine Type Communications). System ten należy do tzw. systemów 5. generacji (5G).
Pomiary, zawarte w 8 arkuszach stanowiących jeden plik, obejmują wartości pakietowej stopy błędów PER (Packet Error Rate) RSSI (Received Signal Strength Indicator), zmierzone dla różnych szybkości transmisji: 0.625kbps, 1.25kbps, 6.25kbps, 12.5kbps, 5kbps, 10kbps, 50kbps, 100kbps. (Polish)
Keywords "sensor"@pl, "Internet of things"@pl, "utrata pakietów (packet loss)"@pl, "smart sensory"@pl, "smart grid"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Michał Kowal
Availability date: 19-10-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Michał Kowal, Kamil Staniec. Pomiary pakietowej stopy błędów (PER) systemu Weightless. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dane meteorologiczne - Dolny Śląsk

Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk chemicznych / ochrona środowiska (2011)

Dane wewnątrzbudynkowej stacji pomiarowej z dnia 2022-12-21

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane wewnątrzbudynkowej stacji pomiarowej z dnia 2022-12-28

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa monitorująca rośliny

Damian Bartosz, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej

Michał Kowal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Usługa IoT wspierająca sterowanie temperaturą w domu

Łukasz Dróżdż, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more