REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78819

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78819

Resource type: article, chapter

Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Minimax problems. Bottleneck discrete problems (PN-1978-14-11)

View

Resource metadata

Title Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Minimax problems. Bottleneck discrete problems (PN-1978-14-11)
Persons Authors: Leon Słomiński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono przegląd problemów kombinatorycznych wąskich gardeł. Zajęto się prostą formą celu związanego z wąskim gardłem. Podano kilka przykładów takich problemów. Następnie omówiono znaną koncepcję dualizmu wąskiego gardła. Opisano przykłady par blokujących. Wprowadzono problem przypisywania wąskich gardeł z uogólnionym celem (tzw. problem przypisywania wąskich gardeł). Artykuł opisuje problem i omawia kilka skutecznych metod rozwiązania tego problemu. (English)
Keywords "wire wrap"@en, "wąskie gardło"@pl, "bottleneck"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1978-14-11
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1978
From page: 1
To page: 21
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 19-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Leon Słomiński. Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Minimax problems. Bottleneck discrete problems (PN-1978-14-11). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Komputerowa realizacja systemu analizy wariantów inwestycyjnych decyzji kredytowych (PN-1986-06)

Ignacy Kaliszewski, Grażyna Grygiel, Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Problemy obliczeń równoległych (PN-1988-14)

Ignacy Kaliszewski, Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Warunki istnienia przydziału w macierzach zero - jedynkowych: przypadek macierzy silnie uporządkowanych (RB-1997-77)

Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. Problemy zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich (RB-1999-52-02)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

See more