Years / 1978

Filter
Page of  5 (43 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do optymalizacji struktur organizacyjnych (PN-1978-01)

Janusz Aleksander Kacprzyk, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Optymalizacja przewozów towarowych w kolejnictwie (PN-1978-03)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Analiza komputerowa obiegu informacji w przedsiębiorstwie dla potrzeb projektowania systemów informatycznych (PD-1978-06)

Andrzej Ziółkowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Location problems. On the equivalence of minimax and minisum 0-1 programming problems (PN-1978-14-05)

Jacob Krarup, Peter Pruzan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Metoda Marquardta regresji nieliniowej. Program dla maszyny cyfrowej Odra 1305 (PN-1978-04)

Lucyna Bogdan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Minimax problems. Bottleneck discrete problems (PN-1978-14-11)

Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Minimax problems. A primal method for solving algebraic transportation problems applied to the bottleneck transportation problem (PN-1978-14-13)

Uwe Zimmermann, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Location problems. Layout for electronic circuits (PN-1978-14-10)

Knud Rostgaard, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Minimax problems. An application of algebraic transportation problems to scheduling problems (PN-1978-14-12)

Rainer Burkard, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Page of  5 (43 results)
Results on page