REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/10580

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/10580

Resource type: audio

Programiści a multimedia

View

Resource metadata

Title Programiści a multimedia
Persons Authors: Anna Geryn
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Rozmowa z prof Kazimierzem Chorosiem o jego ścieżce kariery, ale też możliwościach jakich stają przed obecnymi studentami Wydziału Informatyki i Zarządzania. Pretekstem do spotkania była aplikacja, którą stworzyli podopieczni prof. Chorosia, a która została wykorzystana do zwiedzania wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. (Polish)
Keywords "informatyka"@pl, "programowanie"@pl, "Politechnika Wrocławska"@pl, "Wrocławskie Muzeum Narodowe"@pl, "multimedia"@pl, "aplikacja"@pl
Classification Resource type: audio
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Recording length: 00:16:24
Audio recording genre or style: radio programme
Recording producer: Akademickie Radio Luz
Characters: Kazimierz Choroś
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Anna Geryn
Availability date: 22-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Anna Geryn. Programiści a multimedia. [audio] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Podstawy programowania. Programowanie obiektowe (C++). Wykład 14

Jerzy Kotowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

WCTT

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Gala Aktywności Studenckiej 2013

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Obóz Studencki - Rudno

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more