REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/46893

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46893

Resource type: materiały dydaktyczne

Projektowanie pomiarów

Widok

Resource metadata

Title Projektowanie pomiarów
Persons Authors: Andrzej Ireneusz Nowak
Partner: Politechnika Wrocławska
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Projektowanie pomiarów" stanowią integralną część kursu "Podstawy metrologii i techniki eksperymentu" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Opisano algorytm poprawnie zaplanowanych pomiarów. Skupiono się na podstawowych elementach pomiarów oraz najczęściej popełnianych błędów. Stosowanie się do opisanych zasad pozwala na uniknięcie błędów. (Polski)
Keywords "układ pomiarowy"@pl, "pomiar"@pl, "projektowanie eksperymentów"@pl
Classification Resource type: materiały dydaktyczne
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: studenci
Information on harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2019
Liczba stron: 2
Język zasobu: Polski
License CC BY-SA 4.0
Technical information Deponent: Józef Rak
Availability date: 13-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej , Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Andrzej Ireneusz Nowak. Projektowanie pomiarów. [materiały dydaktyczne] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sprawozdanie z wykonanych pomiarów

Andrzej Nowak, materiały dydaktyczne, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Miernik IMR-4

Tomasz Jasica, 3D, Foto 360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Miernik IMR-4

Piotr Pinkawa, 3D, Foto 360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Elektrometr

Piotr Pinkawa, 3D, Foto 360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Cyfrowy miernik tablicowy - miliwoltomierz N2

Tomasz Jasica, 3D, Foto 360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Licznik energii elektrycznej

Tomasz Jasica, 3D, Foto 360, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

See more