REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/47417

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47417

Resource type: czasopismo

Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. 16-31 grudnia 1995, nr 62

Widok

Resource metadata

Title Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. 16-31 grudnia 1995, nr 62
Title variant: Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. Rok Akademicki 1995/1996
Persons Cocreators: Maria Kisza (Redaktor)
Partner: Politechnika Wrocławska
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. Zawiera artykuły dotyczące funkcjonowania uczelni, poszczególnych wydziałów, wywiady na różne tematy, informacje o szeroko pojętych sprawach studenckich. (Polski)
Keywords "Politechnika Wrocławska"@pl, "Pryzmat (czasopismo)"@pl, "czasopismo"@pl
Classification Resource type: czasopismo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: studenci, naukowcy, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Czas wydania: 1995-12-16
Numeracja (rocznik, numer, zeszyt): nr 62
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Politechnika Wrocławska
Częstotliwość: aperiodyk (nieregularny)
Liczba stron: 1
Język zasobu: Polski
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Kruczek
Availability date: 30-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. 16-31 grudnia 1995, nr 62. [czasopismo] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. 1-15 marca 1995, nr 46

czasopismo, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. 21 grudnia 1992, nr 17

czasopismo, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. 27 października 1992, nr 14

czasopismo, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. Listopad 1994, nr 39

czasopismo, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. 15 kwietnia 1992, nr 9

czasopismo, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. 1-15 kwietnia 1996, nr 69

czasopismo, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more