REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1909

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1909

Resource type: 3D, photo360

Przekładnik prądowy laboratoryjny JL-3

View

Resource metadata

Title Przekładnik prądowy laboratoryjny JL-3
Persons Authors: Piotr Pinkawa
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Foto 360.
Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej opisany w inwentarzu pod nr MPWr_I29_1798 (A7-4-R1-5).
Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych. (Polish)
Keywords "transformator"@pl, "prąd zmienny"@pl, "przekładnik prądowy"@pl, "przyrządy pomiarowe"@pl, "natężenie prądu elektrycznego"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Nikon D800E z obiektywem 24-70 mm
Software used: Orbitvu Editor
Place of object creation: Polska
Time of object creation: 1966
Object material: metal, plastik
Real object width: 220 mm
Real object height: 160 mm
Real object depth: 220 mm
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Karolina Ćwięka
Availability date: 17-04-2018
Collections Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Piotr Pinkawa. Przekładnik prądowy laboratoryjny JL-3. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mostek RLC

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Woltomierz z bocznikiem (2)

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termostat TB-1

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Omomierz z tablicy rozdzielczej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termometr cyfrowy

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Kalkulator "Casio HR-150TER"

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

See more