REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82162

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82162

Resource type: educational material

Przestrzenne układy sił

View

Resource metadata

Title Przestrzenne układy sił
Persons Authors: Jacek Grosel
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały dotyczące przestrzennego układu sił: współrzędne, redukcja, równowaga. (Polish)
Keywords "redukcja"@pl, "równowaga"@pl, "układ"@pl, "redukcja przestrzennego układu sił"@pl, "równowaga przestrzennego układu sił"@pl, "wypadkowa"@pl, "moment ogólny"@pl, "siła ogólna"@pl, "przestrzenne układy sił"@pl, "współrzędne"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: general public, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Number of pages: 69
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jacek Grosel
Availability date: 27-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Grosel. Przestrzenne układy sił. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pomiar drgań podłoża wywołanych przejazdem tramwaju ProTram, odcinek prosty, kanał y

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Drgania podłoża wywołane przejazdem tramwaju Konstal/Protram 105Na, odcinek prosty, tor bliższy, trzy kanały

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Drgania mostu kolejowego wywołane przejazdem pociągu, punkt A5, kierunek z

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Drgania mostu kolejowego wywołane przejazdem pociągu, punkt A1bis, kierunek z

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Analiza kinematyczna

Jacek Grosel, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Drgania mostu kolejowego wywołane przejazdem pociągu, punkt A5bis, kierunek z

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

See more