REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/27449

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27449

Resource type: photo

Przyrząd Kaczyńskiego do oznaczania lepkości gleby - fotografia poglądowa

View

Resource metadata

Title Przyrząd Kaczyńskiego do oznaczania lepkości gleby - fotografia poglądowa
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Maria Krupska (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Przyrząd Kaczyńskiego do oznaczania lepkości gleby. Pomoc dydaktyczna dla studentów.

Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/5/7) (Polish)
Comments: 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Keywords "laboratoria"@pl, "lepkość gleby"@pl, "Właściwości fizyczne gleby"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Poznań
Creation time: XX wiek
Scanner or camera model: Nikon D810
Real object width: 22 cm
Real object height: 35 cm
Real object depth: 44 cm
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maria Krupska
Availability date: 07-01-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Przyrząd Kaczyńskiego do oznaczania lepkości gleby - fotografia poglądowa. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more