REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/56586

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/56586

Resource type: histopathological preparation - animal

Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma) serca u psa (1383/09 HE 200x)

View

Resource metadata

Title Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma) serca u psa (1383/09 HE 200x)
Persons Authors: Izabela Janus
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Guz nowotworowy zbudowany z komórek chemoreceptorowych ułożonych w płaciki, porozdzielane pasmami tkanki łącznej. (Polish)
Keywords "guz"@pl, "serce"@pl, "nowotwór"@pl
Classification Resource type: histopathological preparation - animal
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Species: pies
Gender: samica
Breed: bokser
Age (years): 6
Type of lesion: nowotwór
Location of the lesion: podstawa serca
Staining type: hematoksylina-eozyna
Number of pixels per meter: 6790000
Place of creation: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Creation time: 2020
Series name: Patomorfologia chorób serca zwierząt
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Izabela Janus
Availability date: 06-07-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja przypadków klinicznych chorób serca zwierząt UPWr

Citation

Copied

Izabela Janus. Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma) serca u psa (1383/09 HE 200x). [histopathological preparation - animal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Na Synapsach: nowy prolek do walki z nowotworem piersi

Agnieszka Barbach, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Zapalenie mięśnia sercowego u psa (764/13 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Zgrubienie ściany naczynia (1320/09-1 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa u psa (588/14 Mt 100x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Mięsień sercowy - wstawki

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Naczyniakomięsak lewej komory serca u psa (3758/12 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

See more