REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/81966

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81966

Resource type: botanical collection

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

View

Resource metadata

Title Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa
Title variant: Daglezja zielona - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa
Persons Authors: Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil
Cocreators: Sylwia Wierzcholska (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Daglezja zielona

Zasób zawiera fotografie mikroskopowe przedstawiające: liście - igły, pąki, szyszkę, łodygę.
Fotografie wykonano przy pomocy mikroskopu stereoskopowego Nikon SMZ 25, kamera DS Ri2 oraz mikroskopu biologicznego Nikon Eclipse NI-U, kamera DS Fi3.

Legenda symboli użytych w nazwach zasobu:
BF - jasne pole (bright-field)
DF - ciemne pole (dark-field)
PL - polaryzacja (polarization)
PH - kontrast fazy (phase-contrast)
FL - epifluorescencja (fluorescence)
Informacja o wybranym filtrze (dot. epifluorescencji):
BL - niebieski (blue), filtr wzbudzenia UV, filtr emisji niebieski
GR - zielony (green), filtr wzbudzenia niebieski, filtr emisji zielony
RD - czerwony (red), filtr wzbudzenia zielony, filtr emisji czerwony (Polish)
Comments: 3. Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej
Keywords "Daglezja zielona"@pl, "daglezja"@pl, "Pseudotsuga"@pl, "Pseudotsuga menziesii"@pl
Classification Resource type: botanical collection
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Family: Pinaceae
Genus: Pseudotsuga
Species: Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Status of species: Noninvasive alien
Creation time: 2022
Detailed location: "Dolny Śląsk"
Habitat: Zieleń w parkach miejskich
Record type: fotografia
Technique of photography: BF, DF, PL, PH, FL, FL BL, FL GR, FL RD
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Sylwia Gil
Availability date: 29-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa. [botanical collection] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Acer saccharinum L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Sambucus racemosa L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rumex obtusifolius L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Heracleum sphondylium L. (kwiat) - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia 360

Sylwia Gil, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more