REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/8113

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/8113

Resource type: photo

Seria zdjęć lotniczych prezentująca folwark w Pawłowicach

View

Resource metadata

Title Seria zdjęć lotniczych prezentująca folwark w Pawłowicach
Persons Authors: Mateusz Karpina
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Seria zdjęć lotniczych prezentująca folwark w Pawłowicach. Ujęcia wykonano za pomocą drona z przymocowanym do niego aparatem fotograficznym. Każde z ujęć ma przypisaną przybliżoną lokalizację (długość, szerokość geograficzną, wysokość) oraz parametry kamery, kąty skręcenia i obrotu kamery jak i pojazdu latającego. (Polish)
Keywords "zdjęcie lotnicze"@pl, "dron"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław - Pawłowice
Creation time: 2017
Scanner or camera model: dron Aibot X6/Nikon D800
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 26-03-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Mateusz Karpina. Seria zdjęć lotniczych prezentująca folwark w Pawłowicach. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Łąki w Dolinie Odry z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 2) - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Łąki na terenie gminy Jelcz-Laskowice z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 4) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Chmura punktów prezentująca pałac w Pawłowicach

Adam Nadolny, Mateusz Karpina, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Zbiorowisko szuwarowe z klasy Phragmitetea w strefie przybrzeżnej Jeziora Turawskiego (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Łąki na terenie gminy Głuchołazy z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 5) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Wrocław-Pawłowice - Pałac - rzeźba Helene von Korn - chmura punktów

Przemysław Tymków, Mateusz Karpina, Wojciech Dach, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more