REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/8050

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/8050

Resource type: 3D, photo360

Wrocław-Pawłowice - Pałac - rzeźba Helene von Korn - chmura punktów

View

Resource metadata

Title Wrocław-Pawłowice - Pałac - rzeźba Helene von Korn - chmura punktów
Persons Authors: Przemysław Tymków, Mateusz Karpina, Wojciech Dach
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Obiekt zawiera chmurę punktów zeskanowanej kopii rzeźby z południowej fasady wrocławskiego ratusza przedstawiającą Helene von Korn (z domu von Moriz-Eichborn) w stroju mieszczki z różańcem - żonę Heinricha von Korna - budowniczego i pierwszego właściciela Pałacu w Pawłowicach. Kopia rzeźby umieszczona jest holu wejściowym dawnego Pałacu Kornów we Wrocławiu-Pawłowicach. Chmura zapisana w formacie .txt. (Polish)
Comments: 30. Założenia parkowe, ogrodowe i kolekcje małej architektury ogrodowej – realizacje, koncepcje architektoniczne, ekspertyzy i projekty techniczne, projekty studialne wraz z wariantami

Plik w formacie *.txt zawiera dane: X, Y, Z, intensywność, RGB.
Keywords "von Korn"@pl, "rzeźba"@pl, "rzeźba architektoniczna"@pl, "naziemny skaning laserowy"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław Rynek-Ratusz
Time of scan/photo creation: 2015
Scanner or camera model: Leica ScanStation C10
Authors of the object: Christian Behrens, Oskar Rassau
Time of object creation: 1890-1891
Object material: Piaskowiec
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Wojciech Dach
Availability date: 27-03-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Przemysław Tymków, Mateusz Karpina, Wojciech Dach. Wrocław-Pawłowice - Pałac - rzeźba Helene von Korn - chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wrocław-Pawłowice - Pałac - rzeźba Helene von Korn - model

Przemysław Tymków, Bernadeta Rossa, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Różyna. Panorama 360

Mateusz Karpina, Przemysław Tymków, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Wrocław-Pawłowice - folwark - Budynek gospodarczy - model 3D

Wojciech Dach, Magdalena Owczarek-Wesołowska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Seria zdjęć lotniczych prezentująca folwark w Pawłowicach

Mateusz Karpina, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Chmura punktów prezentująca pałac w Pawłowicach

Adam Nadolny, Mateusz Karpina, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Wrocław-Pawłowice - arboretum - Dąb 2 (Dąb Arborystów)

Wojciech Dach, Magdalena Owczarek-Wesołowska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

See more