REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49958

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49958

Resource type: dataset, database

Statystyka ocen z kursów dla danej grupy demograficznej studentów Politechniki Wrocławskiej w semestrze zimowym 2018/2019

View

Resource metadata

Title Statystyka ocen z kursów dla danej grupy demograficznej studentów Politechniki Wrocławskiej w semestrze zimowym 2018/2019
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera statystykę ilościową ocen z kursów dla danej grupy demograficznej studentów PWr w semestrze zimowym 2018/2019. Podano m.in. kod kursu, kod grupy zajęciowej, nazwę kursu, formę zajęć, płeć, rok urodzenia, obywatelstwo oraz ocenę i ilość ocen.
Zasób został przygotowany przez zespół Działu Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie statystyk, sprawozdań z działalności Uczelni oraz raportowanie do zewnętrznych baz. (Polish)
Keywords "statystyka"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: public administration, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Michał Chojcan
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Statystyka ocen z kursów dla danej grupy demograficznej studentów Politechniki Wrocławskiej w semestrze zimowym 2018/2019. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System identyfikacji tablic rejestracyjnych nadjeżdżających samochodów zintegrowany z bazą danych

Michał Rzeszowski, Marek Piętka, Szymon Danielak, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Statystyki biblioteczne Politechniki Wrocławskiej za lata 2016-2018

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Poprawa zdrowotności w mieście Lwowie w r. 1921

Szczepan Mikołajski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk o zdrowiu (2011)

00 - Analiza statystyczna 4 grup surowca jajczarskiego: dane wejściowe i ogólne wyniki

Maciej Oziembłowski, other document, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

See more