REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/43137

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/43137

Resource type: inny dokument

Studia nad rozwojowymi formami intensywnej zabudowy miejskiej oraz metoda ich projektowania

Widok

Resource metadata

Title Studia nad rozwojowymi formami intensywnej zabudowy miejskiej oraz metoda ich projektowania
Persons Authors: Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tadeusz Doroziński, Tadeusz Izbicki, Andrzej Konarski, Zdzisław Mieczkowski, Stefan Müller, Mieczysław Sidor, Włodzimierz Wasilewski, Alicja Weron
Partner: Politechnika Wrocławska
Description Zasób zawiera wynik prac ze zlecenia Instytutu Urbanistyki i Architektury z 1971 roku pod tytułem "Studia nad rozwojowymi formami intensywnej zabudowy miejskiej oraz metoda ich projektowania". Tematem zlecenia, było ujęcie ilościowe właściwości, dotyczące najważniejszych zjawisk kształtujących charakter wielkomiejskiego zagospodarowania. Obejmuje to zarówno czynniki o charakterze materialnym jak też i te, które związane są z typowymi zachowaniami użytkowników terenów wielkomiejskich. Ich dobór został dokonany pod kątem wyodrębnienia tych czynników, które mają znaczenie dla dynamiki rozwojowej tego rodzaju obszarów oraz mogą stanowić podstawy do prognostycznych analiz i niektórych konkretnych propozycji przemian unowocześniających strukturę przestrzenną.
W raporcie objęto więc głównie zjawiska wyrażające się przepływami i ruchliwością mieszkańców oraz ich wpływem na najbardziej prawdopodobne wzorce koncentracji ludności i miejsc pracy oraz usług. Przykłady głównie dotyczące obszaru Krakowa, wskaźniki empiryczne pewnych relacji odległość-typ celu kontaktu oraz zapotrzebowanie terenu dla poszczególnych funkcji. Na końcu opracowania przedstawiono również przykłady inżynierskich opracowań niekonwencjonalnego typu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w układzie pasmowym. (Polski)
Keywords "gospodarka przestrzenna"@pl, "Projektowanie miast"@pl
Classification Resource type: inny dokument
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: administracja publiczna, przedsiębiorcy, naukowcy, studenci
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 1971
Liczba stron: 204
Język zasobu: Polski
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 02-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tadeusz Doroziński, Tadeusz Izbicki, Andrzej Konarski, Zdzisław Mieczkowski, Stefan Müller, Mieczysław Sidor, Włodzimierz Wasilewski, Alicja Weron. Studia nad rozwojowymi formami intensywnej zabudowy miejskiej oraz metoda ich projektowania. [inny dokument] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modele symulacyjne sieci osadniczej - część III

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Katarzyna Kwaśniewska, Elżbieta Litwińska, Zdzisław Mieczkowski, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Aglomeracja Wrocławska - układ przestrzenny, plan kierunkowy. Mapa

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Jan Kowalski, Katarzyna Kwaśniewska, Leszek Piskorz, Romuald Pustelnik, Mieczysław Sidor, Joanna Zagożdżon, mapa, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Prognoza symulacyjna struktury przestrzennej Polski na lata 1990-2000 (I etap)

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Jan Kowalski, Katarzyna Kwaśniewska, Elżbieta Litwińska, Mieczysław Sidor, Joanna Zagożdżon, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Opracowanie koncepcji przestrzennej aglomeracji wrocławskiej z zastosowaniem metod numerycznych

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Jan Kowalski, Katarzyna Kwaśniewska, Leszek Piskorz, Romuald Pustelnik, Mieczysław Sidor, Joanna Zagożdżon, inny dokument, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Prognoza symulacyjna struktury przestrzennej Polski na lata 1990-2000 (II etap, część I)

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Katarzyna Kwaśniewska, Elżbieta Litwińska, Barbara Jaskólska, Joanna Zagożdżon, Jan Kowalski, Romuald Pustelnik, Kazimierz Przybysz, Zdzisław Mieczkowski, Wiesława Rodak, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more