REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/69805

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/69805

Resource type: photo

Tenerife - Guimar (1910)

View

Resource metadata

Title Tenerife - Guimar (1910)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Teneryfa jest największą wyspą archipelagu kanaryjskiego, a jej nazwa pochodzi z języka Guanczów, rdzennych mieszkańców wyspy i odnosi się do połączenia słów teni (góra) + ife (śnieg) (śnieżna góra). Najstarsze znane osady ludzkie na wyspach pochodzą z około 200 r. p.n.e. W XV wieku wyspa została podbita przez wojska kastylijskie i stała się częścią Imperium Hiszpańskiego. Teneryfa utrzymywała bliskie stosunki z Ameryką Łacińską, co miało wpływ na sztukę i architekturę (np. piramidy w Güímar). Najciekawsze przykłady architektury regionalnej można znaleźć w Chorrillo i Vilaflor. Charakterystyczne dla wyspy są także ozdobne domy w La Orotava. Posiadają one wewnętrzne patia z ogrodami chłodzącymi oraz wyjątkowe balkony z drewnianą ornamentyką. W Güímar na obrzeżach miasta zachowało się 6 kamiennych schodkowych piramid, których pochodzenie nie zostało w pełni wyjaśnione. Według norweskiego antropologa Thora Heyerdahla (1914-2002) piramidy są powiązane z cywilizacjami przedhiszpańskimi i mają związek z obserwacjami astronomicznymi. Podczas wykopalisk archeologicznych w latach 90. XX wieku pod jedną z piramid odkryto jaskinię ze śladami osadnictwa Guanczów. Odnalezione narzędzia i przedmioty datowane są na lata 680-1020. (Polish)
Description in another language: Tenerife is the biggest island of the Canary archipelago while its name comes from the language of Guanche, the indigenous inhabitants of the island, and refers to the combination of words teni (mountain) + ife (snow) (snow mountain). The earliest known human settlement in the islands date to around 200 BC. In the 15th century the island was conquered by Castilian troops to became a part of the Spanish Empire. Tenerife maintained a close relationship with Latin America which had an influence on the art and architecture (e.g., the pyramids of Güímar). The most interesting examples of regional architecture can be found in Chorrillo and Vilaflor. The manor houses in La Orotava are also very specific for the island. They have internal patios with cooling gardens and exceptional balconies with wooden ornamentation. In Güímar, on the outskirts of the city, 6 stepped stone pyramids have been preserved, the origin of which has not been fully explained. According to the Norwegian anthropologist Thor Heyerdahl (1914-2002), the pyramids are linked to pre-Hispanic civilisations and have a connection to astronomical observations. During archaeological excavations in the 1990s, a cave with traces of Guanchen settlement was discovered under one of the pyramids. The tools and objects found date back to between 680 and 1020. (English)
Keywords "Wyspy Kanaryjskie"@pl, "Hiszpania"@pl, "Teneryfa"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Teneryfa, Hiszpania
Creation time: 2021
Series name: Historyczna i współczesna architektura europejska, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
Scanner or camera model: Canon EOS 6D Mark II
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 11-03-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Tenerife - Guimar (1910). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Fuerteventura - Costa Calma, architektura regionalna (1371)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote (1650)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1801)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Atelier Horty. Fragment fasady (223)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more