Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Czasopismo Techniczne. 1936, R. 54, Nr 15

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Analiza matematyczna 1 - odcinek 45 - Styczna do wykresu funkcji; kąt przecięcia wykresów funkcji - zasób o zwiększonej dostępności dla ON

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Czasopismo Techniczne. 1933, R. 51, Nr 12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Analiza matematyczna 1 - odcinek 12 - Funkcje trygonometryczne - zasób o zwiększonej dostępności dla ON

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 35: Zastosowanie własności Darboux do przybliżonego rozwiązywania równań

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Czasopismo Techniczne. 1936, R. 54, Nr 10

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 51: Asymptoty funkcji (pionowe, poziome, ukośne)

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Czasopismo Techniczne. 1933, R. 51, Nr 20

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)