REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/8130

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/8130

Resource type: 3D, photo360

Transformator do lamp niskonapięciowych

View

Resource metadata

Title Transformator do lamp niskonapięciowych
Persons Authors: Piotr Pinkawa
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Foto 360. Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod numerem MPWr_W3_Z9_1679 Transformator do lamp niskonapięciowych.
Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. (Polish)
Keywords "transformator"@pl, "transformator napięciowy"@pl, "transformator małej mocy"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Nikon D800E z obiektywem 27-70 mm
Software used: Orbitvu Editor
Place of object creation: NRF
Time of object creation: Lata 50. XX w.
Object material: metal, plastik
Real object width: 105 mm
Real object height: 115 mm
Real object depth: 190 mm
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Kamila Kopańska
Availability date: 16-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Piotr Pinkawa. Transformator do lamp niskonapięciowych. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mostek RLC

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Woltomierz z bocznikiem (2)

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termostat TB-1

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Omomierz z tablicy rozdzielczej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termometr cyfrowy

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Kalkulator "Casio HR-150TER"

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

See more