REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/43058

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/43058

Resource type: 3D, photo360

Translator elektroniczny - foto 360

View

Resource metadata

Title Translator elektroniczny - foto 360
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Maria Krupska (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Translator elektroniczny. Urządzenie służące do tłumaczenia języków obcych używane w latach 80-tych. Wykorzystywane do tłumaczenia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/7/1) (Polish)
Comments: 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Keywords "translacja"@pl, "translator"@pl, "Translator elektroniczny"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2019
Scanner or camera model: Nikon D810
Software used: Adobe Photoshop
Authors of the object: Sylwia Marczak
Time of object creation: XX wiek
Object material: plastik
Real object width: 11 cm
Real object height: 20 cm
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maria Krupska
Availability date: 05-06-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Translator elektroniczny - foto 360. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more