REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49856

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49856

Resource type: other document

TransLogistics 2014: zbiór prac uczestników X Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki

View

Resource metadata

Title TransLogistics 2014: zbiór prac uczestników X Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki
Persons Cocreators: Wiktor Włodek (Redactor), Patrycja Szpręglewska (Redactor), Michał Zięba (Redactor), Mariusz Żelazek (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami). (Polish)
Keywords "logistyka"@pl, "transport"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Creation time: 2014
Number of pages: 194
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Justyna Chylewska
Availability date: 30-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

TransLogistics 2014: zbiór prac uczestników X Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

TransLogistics 2013

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

GOP kolej regionalna: prognozowane przepływy osobowe w postaci map selekcyjno-wiązkowych kierunek PD/WCH-WSCH-PN/ZACH (5)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more