REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/75213

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/75213

Resource type: botanical collection

Veronica sublobata M.A.Fisch. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia makroskopowa

View

Resource metadata

Title Veronica sublobata M.A.Fisch. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia makroskopowa
Title variant: Przetacznik blady - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia makroskopowa
Persons Authors: Paweł Jarzembowski
Cocreators: Sylwia Wierzcholska (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Veronica sublobata M.A.Fisch. - Przetacznik blady

Zasób zawiera fotografie przedstawiające: kwiaty, liście i pokrój.
Fotografie wykonano przy pomocy lustrzanki cyfrowej Nikon D810. (Polish)
Comments: 3. Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej
Keywords "Plantaginaceae"@pl, "przetacznik ożankowy"@pl, "Veronica"@pl
Classification Resource type: botanical collection
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Family: Plantaginaceae
Genus: Veronica
Species: Veronica sublobata M.A.Fisch.
Status of species: Native
Creation time: 2022
Detailed location: "Dolny Śląsk"
Habitat: ruderalne
Record type: fotografia
Technique of photography: Fotografie wykonano przy pomocy lustrzanki cyfrowej Nikon D810.
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Sylwia Wierzcholska
Availability date: 29-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Jarzembowski. Veronica sublobata M.A.Fisch. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia makroskopowa. [botanical collection] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Phleum pratense L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rosa multiflora Thunb. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Acer saccharinum L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Sambucus racemosa L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rumex obtusifolius L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more