REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19018

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19018

Resource type: 3D, foto360

Wapień - model 3D

Widok

Resource metadata

Title Wapień - model 3D
Persons Authors: Piotr Kubiś
Cocreators: Artur Pędziwiatr (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Model 3D wapienia. Wapienie są skałami osadowymi, które mogą być pochodzenia organicznego (wapień organogeniczny) i chemicznego. Ponadto mogą powstawać zarówno w środowisku morskim, jak i lądowym. Dominującym minerałem jest kalcyt. Przykładami minerałów podrzędnych są: dolomit, minerały ilaste, gips, piryt i ankeryt. Ze względu na obecność kalcytu wapienie z łatwością ulegają reakcji z kwasem solnym. Wapienie pochodzenia organogenicznego budowane są przez szczątki organizmów (patrz wapień muszlowy). Wapienie pochodzenia chemicznego powstają na drodze wytrącania się i sedymentacji węglanu wapnia (kalcytu) z roztworu wodnego. Barwa zmienia się od białej, poprzez szarą i brunatną do czarnej. Z wapieni tworzą się specyficzne gleby określane jako rędziny, które charakteryzują się stosunkowo wysokimi zawartościami wapnia.
W Polsce wychodnie tych skał występują w Górach Świętokrzyskich, Tatrach i Pieninach oraz w Sudetach. Wapienie stosowane są przeważnie w budownictwie oraz przy budowie dróg i linii kolejowych. Skały te stanowią również ważny surowiec do produkcji cementu i nawozów. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "Rędzina"@pl, "skała osadowa"@pl, "kalcyt"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Agisoft PhotoScan
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 03-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Kubiś. Wapień - model 3D. [3D, foto360] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Bażant zwyczajny - model 3D eksponatu taksydermicznego

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Numeryczny model pokrycia terenu działki 55/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu UPWr

Piotr Kubiś, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Numeryczny model pokrycia terenu działki 194/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu UPWr

Piotr Kubiś, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Torf wysoki - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Ortofotomapa działki 287/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Piotr Kubiś, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more