REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18954

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18954

Resource type: 3D, foto360

Torf wysoki - foto 360

Widok

Resource metadata

Title Torf wysoki - foto 360
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Beata Łabaz (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Fotografia obrotowa torfu wysokiego. Torf wysoki: występuje w położeniach wododziałowych, izolowanych zagłębieniach nieposiadających regularnych odpływów i w wyższych partiach terenu. Zasilany jest głównie wodami opadowymi, których zasobność w składniki pokarmowe jest bardzo znikoma. Siedlisko torfowisk wysokich jest ubogie (oligotrofczne). Skład gatunkowy to mchy sfagnowe, mchy torfowe, wełnianki, żurawina, rosiczka; aktywność mikrobiologiczna: bardzo mała; intensywność rozkładu masy organicznej: bardzo mała; retencyjność: zdecydowanie mniejsza do torfu niskiego. Torf wysoki charakteryzuje się słabym rozłożeniem, przez co widoczne są fragmenty roślin, a gatunki roślin możliwe do rozpoznania. Jest gąbczasty, natomiast w stanie suchym ulega rozpyleniu, pH 3-4. Torfowiska wysokie w Polsce objęte są ochrona prawną. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "Torf"@pl, "Bagna"@pl, "skała osadowa"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Adobe Photoshop
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 01-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Torf wysoki - foto 360. [3D, foto360] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more