REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/24302

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24302

Resource type: journal

Wodór nośnikiem energii

View

Resource metadata

Title Wodór nośnikiem energii
Persons Authors: Leszek Romański
Cocreators: Włodzimierz Białczyk (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Publikacja składa się z pięciu części, w których omówiono: charakterystykę wodoru, metody pozyskiwania, sposoby magazynowania, wodorowe ogniwa paliwowe oraz przykłady zastosowań wodoru w technice motoryzacyjnej.
W części pierwszej omówiono właściwości fizyczne i chemiczne tego gazu w aspekcie wykorzystania go jako nośnika energii. W części drugiej szeroko omówiono trzy główne metody jego pozyskiwania. Te metody to termochemiczne sposoby produkcji wodoru, elektrolityczny rozkład wody oraz fotolityczny rozkład wody. W rozdziale dotyczącym magazynowania wodoru przedstawiono główne problemy związane z gromadzeniem tego gazu oraz najnowsze rozwiązania. Rozwiązania te dotyczą magazynowania wodoru w formie gazowej i ciekłej oraz w ciele stałym, w tym w nanomateriałach węglowych. W przedostatnim rozdziale monografii zaprezentowano ogniwa paliwowe, będące najsprawniejszymi urządzeniami służącymi do praktycznego wykorzystania energii wodoru, jak i innych paliw. Omówiono historię powstania tych ogniw jak i zasadę ich działania. Szczegółowo zapoznano z budową siedmiu podstawowych typów tych ogniw. Pomimo tego, że pierwsze egzemplarze były zbudowane już ponad pięćdziesiąt lat temu, rozwiązania te nie są powszechnie znane z uwagi na fakt, że były one do tej pory wykorzystywane głównie w technice kosmicznej i wojskowej. W rozdziale ostatnim skupiono się głównie nad zastosowaniem wodoru do napędu wodorem silników wewnętrznego, jak i zewnętrznego spalania. Do tego drugiego rodzaju należą znane od dawna, ale zapomniane już dzisiaj konstrukcje silników Stirlinga i Ericssona. Pomimo bardziej złożonej budowy w stosunku do silników spalinowych klasycznych (wewnętrznego spalania) ich powrót jest bardzo prawdopodobny z uwagi na ich wysoką sprawność wynoszącą nawet 45%. (Polish)
Comments: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 554
Seria Monografie LII
Publikacja zawiera streszczenie w j. angielskim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "paliwo gazowe"@pl, "Wodór"@pl, "Energia"@pl, "ogniwo paliwowe"@pl, "energetyka"@pl
Classification Resource type: journal
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Time of publication: 2007
Numbering (annual, number, issue): 2007, 554, LII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Frequency: aperiodical (irregular)
Number of pages: 107
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 18693
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Leszek Romański. Wodór nośnikiem energii. [journal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Spalanie paliw gazowych

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more