REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/46790

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46790

Resource type: educational material

Wstęp teoretyczny - metody analityczne i numeryczne

View

Resource metadata

Title Wstęp teoretyczny - metody analityczne i numeryczne
Title variant: Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych - wstęp teoretyczny
Persons Authors: Józef Rak
Cocreators: Przemysław Błasiak (Redactor), Agnieszka Ochman (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Wstęp teoretyczny - metody analityczne i numeryczne" stanowią integralną część kursu "Modelowanie Matematyczne Instalacji Energetycznych" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. W zagadnieniu omówiono dlaczego stosujemy modelowanie numeryczne oraz porównano je do wszystkim znanych modeli analitycznych dla przewodzenia ciepła. (Polish)
Keywords "obliczenia numeryczne"@pl, "dyskretyzacja"@pl, "ANSYS"@pl, "ANSYS CFX"@pl, "obliczenia analityczne"@pl, "explicite"@pl, "implicite"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Series name: Modelowanie Matematyczne Instalacji Energetycznych
Numbering: 01
Number of pages: 14
Lecturers:Przemysław Błasiak, Sławomir Pietrowicz, Józef Rak
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 28-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Józef Rak. Wstęp teoretyczny - metody analityczne i numeryczne. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Modelowanie pomp/mieszalników - inercjalny i nieinercjalny układ odniesienia

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Ansys CFX Post

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modelowanie numeryczne jednofazowych przepływów turbulentnych

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Obróbka danych z obliczeń w stanach nieustalonych

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wpływ siatki numerycznej na obliczenia numeryczne

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more