REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49822

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49822

Resource type: book

Wybrane problemy konstrukcji pojazdów przyszłości

View

Resource metadata

Title Wybrane problemy konstrukcji pojazdów przyszłości
Persons Authors: Mieczysław Stanisław Struś, Janusz Rogula
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Monografia naukowa jest syntezą prac studentów zrzeszonych w kołach naukowych polskich uczelni technicznych oraz miłośników motoryzacji. Jej celem jest przedstawienie innowacji motoryzacyjnych w ramach szeroko rozumianego transportu a dotyczącego jego rozwoju w aspekcie zwiększonego zainteresowania Gospodarki Narodowej Polski. (Polish)
Keywords "Samochody"@pl, "transport"@pl, "motoryzacja"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2016
Number of pages: 216
ISBN: 978-83-7493-945-4
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Justyna Chylewska
Availability date: 29-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Mieczysław Stanisław Struś, Janusz Rogula. Wybrane problemy konstrukcji pojazdów przyszłości. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Wystawa motocykli na Politechnice Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more