REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/421

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/421

Resource type: thesis

Wykorzystanie piłek „edubal” w kształceniu zintegrowanym a nabywanie umiejętności czytania i pisania w klasie III Terapeutycznej Szkoły Podstawowej

View

Resource metadata

Title Wykorzystanie piłek „edubal” w kształceniu zintegrowanym a nabywanie umiejętności czytania i pisania w klasie III Terapeutycznej Szkoły Podstawowej
Persons Authors: Agnieszka Krysmann
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Rozprawa doktorska (Polish)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl, "dysleksja"@pl, "rozwój dzieci"@pl, "szkoła podstawowa"@pl, "Kultura fizyczna"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Creation time: 2011
Number of pages: 217
Supervisor: Andrzej Rokita
Resource language: Polish
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Agnieszka Krysmann. Wykorzystanie piłek „edubal” w kształceniu zintegrowanym a nabywanie umiejętności czytania i pisania w klasie III Terapeutycznej Szkoły Podstawowej. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1927 r., nr 19 (Październik)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sokół 1906 nr 9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Czym jest edukacja wolnościowa?

Sebastian Rogalski, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1887 r., nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more