REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19889

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19889

Resource type: thesis

Wyznaczanie gęstości odnowy metodą rozkładu zastępczego

View

Resource metadata

Title Wyznaczanie gęstości odnowy metodą rozkładu zastępczego
Title variant: Determination of density of regeneration by substitution method
Persons Authors: Joanna Katarzyna Grubicka
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Niniejsza rozprawa stanowi wkład do matematycznej teorii niezawodności obiektów technicznych. Dotyczy ona istotnego dla praktyki a jednocześnie złożonego matematycznie problemu opisu procesu odnowy obiektów technicznych, gdy intensywność ich uszkodzeń zmienia się z upływem czasu eksploatacji. W zbiorze zastosowanych w rozprawie metod rozwiązania problemu dominują metody numeryczne.
Celem rozprawy jest znalezienie metody opisu procesu odnowy obiektów, gdy ich czas pracy do uszkodzenia podlega rozkładowi o monotonicznej funkcji ryzyka na przykładzie rozkładu Weibulla. Główna teza rozprawy dotyczy skonstruowania odpowiednich rozkładów zastępczych i wyznaczenia gęstości odnowy dla rozkładu Weibulla. (Polish)
Keywords "dystrybuanta"@pl, "gęstość odnowy"@pl, "rozkład Weibulla"@pl, "funkcja niezawodności"@pl, "funkcja ryzyka"@pl, "niezawodność obiektów technicznych"@pl, "Weibull distribution"@en, "reliability function"@en, "risk function"@en, "cumulative distribution function"@en, "reliability of technical facilities"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2004
Number of pages: 120
Supervisor: Antoni Drapella
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 16-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Joanna Katarzyna Grubicka. Wyznaczanie gęstości odnowy metodą rozkładu zastępczego. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wałbrzych - dystrybuanty ruchu do pracy: Gaj, ruchy do pracy (14)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Metoda planowania przyspieszonych badań do oceny niezawodności obiektów technicznych (PD-1982-01)

Włodzimierz Lewin, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Wałbrzych - dystrybuanty ruchu do pracy: Sobięcin, ruchy do pracy (16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Wałbrzych - dystrybuanty ruchu do pracy: Szczawienko, ruchy do pracy (1)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Wałbrzych - dystrybuanty ruchu do pracy: Poniatów, ruchy do pracy (6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Wałbrzych - dystrybuanty ruchu do pracy: Centrum, ruchy do pracy (13)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more