REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/422

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/422

Resource type: praca dyplomowa

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej

Widok

Resource metadata

Title Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej
Persons Authors: Magdalena Kaczmarczyk
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Rozprawa doktorska (Polski)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "szkoła podstawowa"@pl, "rozwój dzieci"@pl, "edukacja"@pl, "Matematyka"@pl
Classification Resource type: praca dyplomowa
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Czas powstania: 2013
Liczba stron: 168
Promotor: Andrzej Rokita
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 04-12-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Magdalena Kaczmarczyk. Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów

Andrzej Rokita, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Sprawność fizyczna, ogólna koordynacja ciała i kompetencje edukacyjne uczniów I klasy szkoły podstawowej prowadzonych programem tradycyjnym i nietradycyjnym

Ireneusz Cichy, praca dyplomowa, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more