REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/75217

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/75217

Resource type: botanical collection

Zea mays L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

View

Resource metadata

Title Zea mays L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa
Title variant: Kukurydza zwyczajna - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa
Persons Authors: Paweł Jarzembowski
Cocreators: Sylwia Wierzcholska (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zea mays L. - Kukurydza zwyczajna

Zasób zawiera fotografie mikroskopowe przedstawiające: przekrój promienisty i podłużny przez pęd oraz przekrój podłużny przez owoc (ziarniak).
Fotografie wykonano przy pomocy mikroskopu stereoskopowego Nikon SMZ 25, kamera DS Ri2 oraz mikroskopu biologicznego Nikon Eclipse NI-U, kamera DS Fi3.

Legenda symboli użytych w nazwach zasobu:
BF - jasne pole (bright-field)
DF - ciemne pole (dark-field)
PL - polaryzacja (polarization)
PH - kontrast fazy (phase-contrast)
FL - epifluorescencja (fluorescence)
Informacja o wybranym filtrze (dot. epifluorescencji):
BL - niebieski (blue), filtr wzbudzenia UV, filtr emisji niebieski
GR - zielony (green), filtr wzbudzenia niebieski, filtr emisji zielony
RD - czerwony (red), filtr wzbudzenia zielony, filtr emisji czerwony (Polish)
Comments: 3. Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej
Keywords "Poaceae"@pl, "Kukurydza zwyczajna"@pl, "Zea mays"@pl
Classification Resource type: botanical collection
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Family: Poaceae
Genus: Zea
Species: Zea mays L.
Status of species: Noninvasive alien
Creation time: 2021
Detailed location: "Dolny Śląsk"
Habitat: segetalne
Record type: fotografia
Technique of photography: BF, DF, PL, PH, FL, FL BL, FL GR, FL RD
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Sylwia Wierzcholska
Availability date: 29-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Jarzembowski. Zea mays L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa. [botanical collection] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Phleum pratense L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rosa multiflora Thunb. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Acer saccharinum L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Sambucus racemosa L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more