REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18641

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18641

Resource type: photo

Zlepieniec - skład mineralogiczny

Widok

Resource metadata

Title Zlepieniec - skład mineralogiczny
Persons Authors: Artur Pędziwiatr
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W przedstawionej próbce zlepieńca widoczne są okruchy żwiru (obtoczone fragmenty skał i minerałów). Szczegółowy skład mineralny nie jest możliwy do określenia bez zastosowania zaawansowanych metod badawczych. Brązowa barwa skały wskazuje na obecność spoiwa żelazistego. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "Żwir"@pl, "psefity"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Scanner or camera model: Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 14-09-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Artur Pędziwiatr. Zlepieniec - skład mineralogiczny. [photo] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Utwory fluwioglacjalne - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Serpentynit - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Piasek aluwialny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Kreda pisząca - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Gnejs - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Piaskowiec ze spoiwem żelazistym - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more