REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18558

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18558

Resource type: photo

Łupek ilasty - skład mineralogiczny

View

Resource metadata

Title Łupek ilasty - skład mineralogiczny
Persons Authors: Artur Pędziwiatr
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W prezentowanej próbce łupka ilastego nie jest możliwe rozpoznanie poszczególnych minerałów ilastych. Identyfikacja tych minerałów możliwa jest przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych, np. analizy rentgenowskiej. Niemniej jednak, przykładem minerału ilastego, który może być obecny w iłach jest kaolinit. Kaolinit jest krzemianem, który posiada układ krystalograficzny trójskośny. Minerał ten występuje w formie skupień ziemistych, zbitych i skrytokrystalicznych. Ponadto posiada barwę białą, ale może być także zabarwiony na zielonawo lub czerwonawo. Rysę ma białą oraz połysk ziemisty. W stanie wilgotnym jest plastyczny. Ponadto w prezentowanej próbce iłu widoczne są odciski roślin. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "pelity"@pl, "minerały ilaste"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Scanner or camera model: Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 14-09-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Artur Pędziwiatr. Łupek ilasty - skład mineralogiczny. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Łupek ilasty - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Margiel - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Trawertyn - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Łupek ilasty - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Ił - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Piasek aluwialny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more