Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View

Grafen

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Synteza nanocząstek złota w plazmie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Analiza właściwości strukturalnych i elektrycznych nanokompozytowych włókien polimerowych

Olga Rac-Rumijowska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Tlenek cynku

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Osadzanie ZnO na włóknach węglowych

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Electronic and optical properties of graphene nanostructures

Paweł Potasz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Nanokompozytowe włókna celulozowe pokryte nanocząstkami srebra

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)