REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/38933

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/38933

Resource type: dataset, database

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

View

Resource metadata

Title Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Cocreators: Iwona Karbownik (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera wyniki badań włókien poliakrylonitrylowych domieszkowanych nanocząstkami węglowymi - sadzą (CB - ang. carbon black), grafenem i nanorurkami węglowymi (CNT - ang. carbon nanotubes) oraz ich mieszaniną z nanocząstkami złota (Au) oraz srebra (Ag).
Dane zawierają obrazy SEM (skaningowy mikroskop elektronowy), analizy DSC (skaningowa kalorymetria różnicowa), fotografie włókien oraz analizy XRD (dyfrakcja rentgenowska). Opis pliku zawiera rodzaj analizy, rodzaj włókna oraz ilość i rodzaj zastosowanej domieszki. Szczegóły opisu próbek podane są w pliku "opis_obrazów_SEM-1", a metoda otrzymywania włókien w pliku "Abstrakt". (Polish)
Keywords "poliakrylonitryl"@pl, "włókna polimerowe"@pl, "sadza"@pl, "grafen"@pl, "nanokompozyt polimerowy "@pl, "Nanorurki węglowe"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015
Resource language: Polish
Prizes: Young Scientist Award at 40th International Microelectronics and Pacaging IMAPS Poland Conference (Drugie miejsce, 2016)
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 07-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

See more