REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73239

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73239

Resource type: dataset, database

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

View

Resource metadata

Title Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy SEM próbek kompozytowych nanowłókien polimerowych wykonanych poliakrylonitrylu (PAN) domieszkowanego nanocząstkami srebra (AgNPs) metodą elektroprzędzenia (PAN/AgNPs).
Szczegółowa procedura otrzymywania włókien została opisana w publikacji dołączonej do danych - Mikołaj Demuth, Maciej Krawczyk, Iwona Karbownik, Piotr Szyszka, Olga Rac-Rumijowska „Elektroprzędzenie nanowłókien polimerowych”, Technologie w nowoczesnych badaniach naukowych, redakcja: I. Mołdoch-Mendoń, K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2022.
Szczegółowy opis próbek i załączonych plików został przedstawiony w załączonym pliku - opis próbek. (Polish)
Keywords "Nanowłókna"@pl, "poliakrylonitryl"@pl, "nanocząstki srebra"@pl, "elektroprzędzenie"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 12-07-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth. Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra

Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Marta Fiedot, Iwona Karbownik, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more