REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/46266

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46266

Resource type: dataset, database

Zobrazowania satelitarne Copernicus-Sentinel dla obszaru Polski z dnia 2019-06-01

View

Resource metadata

Title Zobrazowania satelitarne Copernicus-Sentinel dla obszaru Polski z dnia 2019-06-01
Persons Cocreators: Tomasz Przybyłek (Other), Kazimierz Bęcek (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór zobrazowań satelitarnych Sentinel-1A/B (zobrazowania wykonane radarem wysokiej rozdzielczości w paśmie "C") oraz 2A/2B (zobrazowania pozyskane w zakresie pasma widzialnego i bliskiej podczerwieni). Zbiór aktualizowany jest w cyklu dobowym. Dane pochodzą z bazy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która jest dostępna pod adresem https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home Zobrazowania obszarowo dotyczą wyłącznie terenu Polski, co znacznie ułatwia ich wyszukiwanie. Aplikacja skraca również czas pozyskania danych, ponieważ przechowywane są one na serwerach znajdujących się na Politechnice Wrocławskiej oraz dzięki ich "przycięciu" do granic Polski. (Polish)
Keywords "inventory"@en, "data inventory"@en, "zobrazowanie"@pl, "copernicus"@en, "sentinel"@en
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019-06-28
Resource language: notapplicable
Resource temporal coverage: 01-06-2019
Resource geographical coverage: "Polska"@pl
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: system
Availability date: 28-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Zobrazowania satelitarne Copernicus-Sentinel dla obszaru Polski z dnia 2019-06-01. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zbiorowisko eutroficznych łąk wilgotnych Calthion palustris (Nr 2) - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more