Authors: P / Florian Stanisław Piasecki

Filter
Page 1 of 1  (7 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Optymalizacja przewozów towarowych w kolejnictwie (PN-1978-03)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

O pewnym modelu niezawodnościowym systemu o zaleznych uszkodzeniach elementów (PN-1978-02-01)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Wieloletnia koordynacja międzynarodowego rozwoju gospodarczego. (PN-1980-06-01)

Jerzy Hołubiec, Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Operatywne kierowanie pracą linii montażowych (PN-1981-04-01)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Pewne zagadnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej (PN-1981-17-01)

Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Międzynarodowa współpraca gospodarcza a jednolite ceny międzynarodowe. (PN-1980-06-02)

Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Page 1 of 1  (7 results)
Results on page