REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82782

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82782

Resource type: article, chapter

Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

View

Resource metadata

Title Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)
Persons Authors: Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Leszek Straszak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Podana w pracy metoda syntezy projektowania pozawala harmonijnie połączyć różne rodzaje transportu: lotniczego, kolejowego, autobusowego, samochodowego w jeden zintegrowany system przewozu osób, w którym funkcję poszczególnych rodzajów transportu uzupełniają się wzajemnie. Wynikiem syntezy jest projekt koncepcyjny systemu, który gwarantuje każdej osobie zamieszkującej region możliwości dojazdu do określonego miejsca, w czasie nie przekraczającym ustalonej granicznej wielkości. Jeżeli charakterystyki techniczno-ekonomiczne poszczególnych rodzajów transportu spełniają pewne założenia, metoda zapewnia optymalność uzyskanego rozwiązania z punktu widzenia kosztów transportu. (Polish)
Keywords "integrated transport system"@en, "passenger transport"@en, "transport pasażerski"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "zintegrowany system transportu"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1978-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1978
From page: 1
To page: 29
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Leszek Straszak. Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more