REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76478

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76478

Resource type: article, chapter

O pewnym modelu niezawodnościowym systemu o zaleznych uszkodzeniach elementów (PN-1978-02-01)

View

Resource metadata

Title O pewnym modelu niezawodnościowym systemu o zaleznych uszkodzeniach elementów (PN-1978-02-01)
Persons Authors: Florian Stanisław Piasecki
Cocreators: Jerzy Filus (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy rozważono system o zależnych czasach uszkodzeń elementów. Podano charakterystyki ilościowe pewnych zależności stochastycznych między czasami poprawnej pra­cy (czasami uszkodzeń) elementów i w oparciu o te zależ­ności wyznaczono dystrybuantę łączną losowego wektora tych czasów. Dystrybuanta ta stanowi model niezawodno­ściowy szerokiej klasy systemów o zależnych czasach usz­kodzeń elementów. (Polish)
Keywords "dependent failure times"@en, "reliability theory"@en, "teoria niezawodności"@pl, "zależne czasy uszkodzeń"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1978-02-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1978
From page: 1
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Florian Stanisław Piasecki. O pewnym modelu niezawodnościowym systemu o zaleznych uszkodzeniach elementów (PN-1978-02-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Pewne zagadnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej (PN-1981-17-01)

Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more