Authors: C / Ireneusz Cichy

Filter
Page of  2 (14 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Mediating effect of COD in the relationship between the TS and RA

Marek Popowczak, Jarosław Domaradzki, dataset, database, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, book, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Konstruowanie programu własnego w kształceniu zintegrowanym z wykorzystaniem piłek edukacyjnych

Ireneusz Cichy, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Próba określenia kompetencji oraz poziomu sprawności ruchowej w kształceniu zintegrowanym z wykorzystaniem piłek edukacyjnych

Ireneusz Cichy, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Propozycja wykorzystania piłek edukacyjnych na etapie kształcenia zintegrowanego w celu zwiększenia efektywności procesu dydaktycznego

Ireneusz Cichy, Marek Popowczak, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek "edubal" w terapii pedagogicznej

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Elżbieta Szala, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, book, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne "edubal" w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi

Maciej Majorowski, Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Krzysztof Kałużny, Marek Popowczak, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education

Ireneusz Cichy, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Próba określenia sprawności fizycznej z wykorzystaniem piłek edukacyjnych uczniów kończących I klasę szkoły podstawowej

Ireneusz Cichy, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Page of  2 (14 results)
Results on page