REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/415

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/415

Resource type: książka

EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program

Widok

Resource metadata

Title EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program
Persons Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Rokita A, Cichy I., Wawrzyniak S., Korbecki M. (2017). EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program. Ministry of Sport and Tourism, Marshal Office of the Lower Silesia Region, School Sports Association “Dolny Śląsk”, Wrocław. (Angielski)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "język polski"@pl, "Kultura fizyczna"@pl, "edukacja nauczycieli"@pl, "matematyka"@pl, "rozwój dzieci"@pl, "edukacja"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl, "kształcenie interdyscyplinarne"@pl
Classification Resource type: książka
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”
Czas wydania: 2017
Liczba stron: 36
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki. EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program. [książka] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne „Edubal” w kształceniu zintegrowanym. Raport z badań.

Andrzej Rokita, Tadeusz Koszczyc, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów

Andrzej Rokita, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Sprawność fizyczna, ogólna koordynacja ciała i kompetencje edukacyjne uczniów I klasy szkoły podstawowej prowadzonych programem tradycyjnym i nietradycyjnym

Ireneusz Cichy, praca dyplomowa, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

"Edubal” jako nowa metoda w pedagogii gier i zabaw z piłką – przegląd badań

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more