Authors: S / Krzysztof Szkatuła

Filter
Page 1 of 1  (5 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Probabilistic properties of threshold ang greedy algorithms for the binary knapsack problem (PN-1986-03)

Marek Libura, Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Wybrane techniki przybliżonego rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego (PN-1981-18)

Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

On probabilistic properties of greedy-like algorithms for the binary knapsack problem (PN-1987-13)

Marek Libura, Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

O pewnych algorytmach losowego przeglądu zbioru rozwiązań dopuszczalnych dla zadań optymalizacji dyskretnej (PN-1987-07)

Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Analiza metod probabilistycznych optymalizacji dyskretnej

Krzysztof Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page 1 of 1  (5 results)
Results on page