REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74002

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74002

Resource type: article, chapter

O pewnych algorytmach losowego przeglądu zbioru rozwiązań dopuszczalnych dla zadań optymalizacji dyskretnej (PN-1987-07)

View

Resource metadata

Title O pewnych algorytmach losowego przeglądu zbioru rozwiązań dopuszczalnych dla zadań optymalizacji dyskretnej (PN-1987-07)
Persons Authors: Krzysztof Marcin Szkatuła
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy rozpatrzono dwa zrandomizowane algorytmy przybliżone dla zadań optymalizacji dyskretnej: zwykłą metodę Monte Carlo oraz algorytm symulowanego wyżarzania. Podstawową ideą obu tych algorytmów jest losowe przeszukiwanie zbioru rozwiązań dopuszczalnych zadania. Różnią się one kryterium akceptacji rozwiązań na kolejnych krokach pracy algorytmu. Oba te algorytmy zastosowano do zadania odnalezienia drogi Hamiltona w nieskierowanym grafie pełnym. W pracy opisano uzyskane wyniki eksperymentu obliczeniowego. (Polish)
Keywords "Hamiltonian path"@en, "metoda Monte Carlo"@pl, "randomized algorithms"@en, "simulated annealing"@en, "symulowane wyżarzanie"@pl, "Monte Carlo Method"@en, "droga hamiltona"@pl, "algorytmy zrandomizowane"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1987-07
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1987
From page: 1
To page: 20
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Krzysztof Marcin Szkatuła. O pewnych algorytmach losowego przeglądu zbioru rozwiązań dopuszczalnych dla zadań optymalizacji dyskretnej (PN-1987-07). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza metod probabilistycznych optymalizacji dyskretnej

Krzysztof Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Model of spatial dependence of the transport coefficient of photons scattered in a tissue

Petro Kosobutskyy, Andrii Kovalchuk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (2018)

Wybrane techniki przybliżonego rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego (PN-1981-18)

Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more